Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 02

Kismarja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.02.

Kismarja Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk bekezdés h) pontjában meghatározott, eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a helyi adókról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A helyi adókról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként évi 5.000.- Ft.

(2) A Képviselő-testület feljogosítja az adóhatóságot arra, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 42. (5) bekezdésében meghatározott pénzkezelési szabályok betartásával a helyi adóra (adótartozásra ) készpénzfizetést elfogadjon.”

2. § Ez a rendelet 2023. március 2-án lép hatályba.