Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2020 (XII.28.) önkormányzati rendelete

21/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelete - A helyi adókról szóló 12/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 12. 31- 2020. 12. 31

Álmosd Község Önkormányzata Polgármesterének

21/2020. (XII.28.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló

12/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről


Álmosd Község Önkormányzata Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 12/2020. (IX. 11.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

2. §

Ez a rendelet 2020. december 31. napján lép hatályba, és 2021. január 1. napján hatályát veszti.dr. Medve Erzsébet

jegyzőTóth Sándor

polgármester


Kihirdetési rendelkezés:

A rendeletet kihirdettem:

Álmosd, 2020. 12. 28.

                                                                                            dr. Medve Erzsébet

                                                                                                      jegyző