Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021 (II.12.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló 22/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 13- 2021. 02. 13

Álmosd Község Önkormányzata Polgármesterének

3/2021. (II.12.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló

22/2020. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Álmosd Község Önkormányzata Polgármestere a 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Hatályát veszti a Rendelet 5.§ (1) bekezdés b) pontja.


2.§  E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.dr. Medve Erzsébet

jegyzőTóth Sándor

polgármester


Kihirdetési rendelkezés:

A rendeletet kihirdettem:

Álmosd, 2021. 02. 12.

                                                                                            dr. Medve Erzsébet

                                                                                                      jegyző