Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Álmosd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Álmosd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A magánszemélyek kommunális adójának mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 24. §-ában meghatározott adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként 6 000 forint/év.”

2. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. §-a.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.