Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 03

Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 2.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.03.
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről és módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az önkormányzati rendeletek között nagyon sok olyan rendelet van, – elsősorban költségvetési tárgyúak – amelyeknek hatályban tartására már nincs szükség, ezért a jogbiztonság szempontjából is indokolt a hatályon kívül helyezésük.
A Jat. 22. §-a az alábbiakról rendelkezik:
(1) A jogalkalmazás és az utólagos hatásvizsgálat tapasztalatait is figyelembe véve a Kormány tagja gondoskodik arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében
1. az elavult, szükségtelenné vált,
2. a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,
3. a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,
4. a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy
5. az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,
a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat lefolytatásáról az általa alkotott rendelet esetén a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetője, az önkormányzati rendelet esetén a jegyző gondoskodik.
Az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésének jogalapját a Jat. 13. § (2) bekezdése teremti meg az alábbiak szerint: „(2) Ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről.”
Ezek alapján a rendelet a 2014-2019. évekre vonatkozó költségvetési rendeletek, valamint ezek végrehajtásáról szóló rendeletek hatályon kívül helyezésére vonatkozik, továbbá az ezen időszak utáni évekre vonatkozó, ilyen témájú rendeletek költségvetési évet követő második év utolsó napján hatályon kívül helyezésére. Az elektronikus elérhetőség során a jövőben is visszakereshetőek a rendeletek, időállapot alapján.