Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és az azokért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2023. 07. 01

Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.07.01.
a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról és az azokért fizetendő térítési díjakról
Végső előterjesztői indokolás
Istenmezeje Község Önkormányzata és a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat a Pétervásárai Járás Többcélú Társulásból 2023. július 1. napjával kilépett így a továbbiakban az Önkormányzat a házi segítségnyújtást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást illetve a támogató szolgálat feladatait Istenmezeje Község Önkormányzatával együtt önállóan látja el az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona intézményi keretein belül.
Az új szakfeladatokra térítési díjakat kell megszabni.
Korábban külön rendeletben kerül meghatározásra a szociális ellátásokért fizetendő térítési díj, és a gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díj, melyek összeolvasztásával ezen külön rendeletek hatályon kívül helyezése szüksége.