Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 06. 01

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.06.01.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2020. évi zárszámadásában a

a) Költségvetési kiadásokat összesen: 2 175 563 335,-Ft-ban

aa) Működési célú költségvetési kiadását 1 391 451 595,-Ft-ban

ab) Felhalmozási célú költségvetési kiadását 784 111 740,-Ft-ban

b) Költségvetési bevételeit összesen: 1 455 542 737,-Ft-ban

ba) Működési célú költségvetési bevételét 1 236 876 207,-Ft-ban

bb) Felhalmozási célú költségvetési bevételét 218 666 530,-Ft-ban

c) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 720 020 598,-Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételeit 2 015 872 509,-Ft-ban, finanszírozási kiadásait 605 451 980,-Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet szerint fogadja el.

2. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Pátyolgató Óvoda bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként az 6. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat ágazati és működési támogatásainak teljesüléséta 7. számú melléklet szerint fogadja el.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat közhatalmi bevételeinek teljesülését a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási kiadásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület a 2020. évben teljesült felújításait a 10. számú melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület a 2020. évben teljesült beruházásait a 11. számú melléklet szerint fogadja el.

8. § A közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 12. számú melléklet mutatja be.

9. § A középtávú tervezésre vonatkozó kimutatást a 13. számú melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat – teljesített – záró létszámát az 14. számú melléklet szerinti részletezettséggel, 105 főben hagyja jóvá.

11. § Az Önkormányzat és intézményei pénzeszköz változását a 15. számú melléklet mutatja be.

12. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményeinek 2020. évi maradványát a 16. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

13. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 17. számú melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 18. számú melléklet tartalmazza.

15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban a 19. számú melléklet tartalmazza.

1. melléklet a 11/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

üres cím