Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 07- 2023. 05. 06

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.05.07.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez12

10. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez13

11. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez14

12. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez15

13. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez16

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 8. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.