Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 06- 2023. 05. 06

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.06.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat a 2022. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 2 741 623 620,- forintban,
aa) - működési kiadásait: 2 111 097 127,- forintban,
ab) - felhalmozási kiadásait: 630 526 493,- forintban,
b) bevételi főösszegét 1 998 653 018 ,- forintban,
ba) - működési bevételeit: 1 783 800 294,- forintban,
bb) - felhalmozási bevételét: 214 852 724,- forintban állapítja meg.”

(2) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) Az Önkormányzat a működési hiány belső finanszírozására 327 296 833-Ft költségvetései maradványt vesz igénybe.

(3) Az Önkormányzat a felhalmozási hiány belső finanszírozására 415 673 769,-Ft költségvetési maradványt vesz igénybe.”

(3) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az általános és céltartalék előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) az önkormányzat tartaléka összesen: 197 277 656,-Ft
b) általános tartalék 197 277 656,-Ft melyek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Páty Község Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetése

Adatok Ft.-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állam-igazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

672 175 830

0

0

672 175 830

775 543 679

0

0

775 543 679

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

0

0

120 000 000

0

0

120 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

784 000 000

0

0

784 000 000

784 000 000

0

0

784 000 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

218 392 637

0

0

218 392 637

224 256 615

0

0

224 256 615

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

92 333 039

0

0

92 333 039

94 852 724

0

0

94 852 724

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

0

0

0

0

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

0

0

0

0

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

1 766 901 506

0

0

1 766 901 506

1 998 653 018

0

0

1 998 653 018

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

0

0

0

0

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

247 548 395

0

0

247 548 395

763 484 040

0

0

763 484 040

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

0

0

0

0

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

783 014 939

0

0

783 014 939

886 682 705

0

0

886 682 705

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 797 464 840

0

0

2 797 464 840

3 648 819 763

0

0

3 648 819 763

16.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-783 014 939

0

0

-783 014 939

-886 682 705

0

0

-886 682 705

17.

Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 014 449 901

2 014 449 901

2 762 137 058

2 762 137 058

1.

Működési célú bevételek

1 674 568 467

1 674 568 467

1 783 800 294

1 783 800 294

2.

Felhalmozási célú bevételek

92 333 039

92 333 039

214 852 724

214 852 724

3.

Finanszírozási bevételek

247 548 395

247 548 395

763 484 040

763 484 040

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 014 449 901

2 014 449 901

2 762 137 058

2 762 137 058

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

620 009 114

5 300 000

0

625 309 114

669 181 691

5 300 000

0

674 481 691

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

105 548 899

1 734 600

0

107 283 499

109 039 456

1 734 600

0

110 774 056

3.

Dologi kiadások

K3

053.

562 331 152

17 194 000

0

579 525 152

648 138 510

17 194 000

0

665 332 510

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

10 000 000

0

0

10 000 000

12 000 000

0

0

12 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

331 227 275

9 660 000

0

340 887 275

617 598 870

30 910 000

0

648 508 870

6.

Beruházások

K6

056.

277 268 312

0

0

277 268 312

566 905 394

0

0

566 905 394

7.

Felújítások

K7

057.

53 663 111

0

0

53 663 111

63 618 499

0

0

63 618 499

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

0

0

2 600

0

0

2 600

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 960 047 863

33 888 600

0

1 993 936 463

2 686 485 020

55 138 600

0

2 741 623 620

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

0

0

0

0

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

0

0

0

0

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

20 513 438

0

0

20 513 438

20 513 438

0

0

20 513 438

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

783 014 938

0

0

783 014 938

886 682 705

0

0

886 682 705

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 763 576 239

33 888 600

0

2 797 464 839

3 593 681 163

55 138 600

0

3 648 819 763

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-783 014 938

0

0

-783 014 938

-886 682 705

0

0

-886 682 705

16.

Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 980 561 301

33 888 600

2 014 449 901

2 706 998 458

55 138 600

2 762 137 058

1.

Működési célú kiadások

1 629 116 440

33 888 600

0

1 663 005 040

2 055 958 527

55 138 600

0

2 111 097 127

2.

Felhalmozási célú kiadások

330 931 423

0

0

330 931 423

630 526 493

0

0

630 526 493

3.

Finanszírozási kiadások

20 513 438

0

0

20 513 438

20 513 438

0

0

20 513 438

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 980 561 301

33 888 600

0

2 014 449 901

2 706 998 458

55 138 600

0

2 762 137 058

1.

Működési célú bevételek - kiadások

45 452 027

-33 888 600

11 563 427

-272 158 233

-55 138 600

-327 296 833

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-238 598 384

0

-238 598 384

-415 673 769

0

-415 673 769

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

-193 146 357

-33 888 600

-227 034 957

-687 832 002

-55 138 600

-742 970 602

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

227 034 957

0

0

227 034 957

742 970 602

0

0

742 970 602

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

33 888 600

-33 888 600

0

0

55 138 600

-55 138 600

0

0

2. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

672 175 830

672 175 830

770 688 520

770 688 520

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

120 000 000

120 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

784 000 000

784 000 000

784 000 000

784 000 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

207 566 222

207 566 222

208 996 537

208 996 537

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

92 333 039

92 333 039

94 852 724

94 852 724

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

1 756 075 091

1 756 075 091

1 978 537 781

1 978 537 781

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

244 272 635

244 272 635

732 095 535

732 095 535

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

0

0

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000 347 726

0

0

2 000 347 726

2 710 633 316

0

0

2 710 633 316

1.

Működési célú bevételek

1 663 742 052

1 663 742 052

1 763 685 057

1 763 685 057

2.

Felhalmozási célú bevételek

92 333 039

92 333 039

214 852 724

214 852 724

3.

Finanszírozási bevételek

244 272 635

244 272 635

732 095 535

732 095 535

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000 347 726

2 000 347 726

2 710 633 316

2 710 633 316

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

95 534 200

5 300 000

100 834 200

96 809 200

5 300 000

102 109 200

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

14 598 930

1 734 600

16 333 530

14 598 930

1 734 600

16 333 530

3.

Dologi kiadások

K3

053.

391 718 922

17 194 000

408 912 922

426 442 129

17 194 000

443 636 129

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

10 000 000

10 000 000

12 000 000

12 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

331 227 275

9 660 000

340 887 275

595 239 956

30 910 000

626 149 956

6.

Beruházások

K6

056.

266 188 312

266 188 312

539 587 259

539 587 259

7.

Felújítások

K7

057.

53 663 111

53 663 111

63 618 499

63 618 499

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

2 600

2 600

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 162 930 750

33 888 600

0

1 196 819 350

1 748 298 573

55 138 600

0

1 803 437 173

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

20 513 438

20 513 438

20 513 438

20 513 438

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

783 014 938

783 014 938

886 682 705

886 682 705

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 966 459 126

33 888 600

0

2 000 347 726

2 655 494 716

55 138 600

0

2 710 633 316

1.

Működési célú kiadások

843 079 327

33 888 600

0

876 967 927

1 145 090 215

55 138 600

0

1 200 228 815

2.

Felhalmozási célú kiadások

319 851 423

0

0

319 851 423

603 208 358

0

0

603 208 358

3.

Finanszírozási kiadások

803 528 376

0

0

803 528 376

907 196 143

0

0

907 196 143

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 966 459 126

33 888 600

0

2 000 347 726

2 655 494 716

55 138 600

0

2 710 633 316

1.

Működési célú bevételek - kiadások

820 662 725

-33 888 600

786 774 125

618 594 842

-55 138 600

563 456 242

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-227 518 384

0

-227 518 384

-388 355 634

0

-388 355 634

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

593 144 341

-33 888 600

559 255 741

230 239 208

-55 138 600

175 100 608

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

-559 255 741

0

0

-559 255 741

-175 100 608

0

0

-175 100 608

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

33 888 600

-33 888 600

0

0

55 138 600

-55 138 600

0

0

3. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
Pátyi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

672 175 830

672 175 830

770 688 520

770 688 520

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

120 000 000

120 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

784 000 000

784 000 000

784 000 000

784 000 000

4.

Működési bevételek

B4

094.

207 566 222

207 566 222

208 996 537

208 996 537

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

92 333 039

92 333 039

94 852 724

94 852 724

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

1 756 075 091

1 756 075 091

1 978 537 781

1 978 537 781

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

244 272 635

244 272 635

732 095 535

732 095 535

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

0

0

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000 347 726

0

0

2 000 347 726

2 710 633 316

0

0

2 710 633 316

1.

Működési célú bevételek

1 663 742 052

1 663 742 052

1 763 685 057

1 763 685 057

2.

Felhalmozási célú bevételek

92 333 039

92 333 039

214 852 724

214 852 724

3.

Finanszírozási bevételek

244 272 635

244 272 635

732 095 535

732 095 535

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 000 347 726

2 000 347 726

2 710 633 316

2 710 633 316

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

95 534 200

5 300 000

100 834 200

96 809 200

5 300 000

102 109 200

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

14 598 930

1 734 600

16 333 530

14 598 930

1 734 600

16 333 530

3.

Dologi kiadások

K3

053.

391 718 922

17 194 000

408 912 922

426 442 129

17 194 000

443 636 129

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

10 000 000

10 000 000

12 000 000

12 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

331 227 275

9 660 000

340 887 275

595 239 956

30 910 000

626 149 956

6.

Beruházások

K6

056.

266 188 312

266 188 312

539 587 259

539 587 259

7.

Felújítások

K7

057.

53 663 111

53 663 111

63 618 499

63 618 499

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

2 600

2 600

9.

Költségvetési kiadások összesen

1 162 930 750

33 888 600

0

1 196 819 350

1 748 298 573

55 138 600

0

1 803 437 173

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

0

0

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

20 513 438

20 513 438

20 513 438

20 513 438

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

783 014 938

783 014 938

886 682 705

886 682 705

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

0

0

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 966 459 126

33 888 600

0

2 000 347 726

2 655 494 716

55 138 600

0

2 710 633 316

1.

Működési célú kiadások

843 079 327

33 888 600

0

876 967 927

1 145 090 215

55 138 600

0

1 200 228 815

2.

Felhalmozási célú kiadások

319 851 423

0

0

319 851 423

603 208 358

0

0

603 208 358

3.

Finanszírozási kiadások

803 528 376

0

0

803 528 376

907 196 143

0

0

907 196 143

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 966 459 126

33 888 600

0

2 000 347 726

2 655 494 716

55 138 600

0

2 710 633 316

1.

Működési célú bevételek - kiadások

820 662 725

-33 888 600

786 774 125

618 594 842

-55 138 600

563 456 242

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-227 518 384

0

-227 518 384

-388 355 634

0

-388 355 634

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

593 144 341

-33 888 600

559 255 741

230 239 208

-55 138 600

175 100 608

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

-559 255 741

0

0

-559 255 741

-175 100 608

0

0

-175 100 608

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

33 888 600

-33 888 600

0

0

55 138 600

-55 138 600

0

0

4. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
A Pátyolgató Óvoda 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

8 667 415

8 667 415

9 937 415

9 937 415

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

8 667 415

8 667 415

9 937 415

9 937 415

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

0

15 062 080

15 062 080

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

376 041 182

376 041 182

397 402 719

397 402 719

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

384 708 597

0

0

384 708 597

422 402 214

0

0

422 402 214

1.

Működési célú bevételek

8 667 415

0

0

8 667 415

24 999 495

0

0

24 999 495

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

376 041 182

0

0

376 041 182

397 402 719

0

0

397 402 719

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

384 708 597

0

0

384 708 597

422 402 214

0

0

422 402 214

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

262 576 262

262 576 262

275 947 234

275 947 234

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

47 570 813

47 570 813

48 812 313

48 812 313

3.

Dologi kiadások

K3

053.

71 061 522

71 061 522

79 880 587

79 880 587

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

10 000 000

10 000 000

6.

Beruházások

K6

056.

3 500 000

3 500 000

7 762 080

7 762 080

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

384 708 597

0

0

384 708 597

422 402 214

0

0

422 402 214

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

384 708 597

0

0

384 708 597

422 402 214

0

0

422 402 214

1.

Működési célú kiadások

381 208 597

0

0

381 208 597

414 640 134

0

0

414 640 134

2.

Felhalmozási célú kiadások

3 500 000

0

0

3 500 000

7 762 080

0

0

7 762 080

KIADÁSOK ÖSSZESEN

384 708 597

0

0

384 708 597

422 402 214

0

0

422 402 214

5. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
Művelődési Ház Községi és Iskolai Könyvtár 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

635 000

635 000

3 798 663

3 798 663

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

635 000

635 000

3 798 663

3 798 663

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

3 275 760

3 275 760

3 275 760

3 275 760

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

56 294 054

56 294 054

74 754 554

74 754 554

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 204 814

0

0

60 204 814

81 828 977

0

0

81 828 977

1.

Működési célú bevételek

635 000

0

0

635 000

3 798 663

0

0

3 798 663

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

59 569 814

0

0

59 569 814

78 030 314

0

0

78 030 314

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

60 204 814

0

0

60 204 814

81 828 977

0

0

81 828 977

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

26 235 056

26 235 056

28 239 339

28 239 339

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

4 361 258

4 361 258

3 686 875

3 686 875

3.

Dologi kiadások

K3

053.

23 028 500

23 028 500

41 355 850

41 355 850

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

0

6.

Beruházások

K6

056.

6 580 000

6 580 000

8 546 913

8 546 913

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

60 204 814

0

0

60 204 814

81 828 977

0

0

81 828 977

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 204 814

0

0

60 204 814

81 828 977

0

0

81 828 977

1.

Működési célú kiadások

53 624 814

0

0

53 624 814

73 282 064

0

0

73 282 064

2.

Felhalmozási célú kiadások

6 580 000

0

0

6 580 000

8 546 913

0

0

8 546 913

KIADÁSOK ÖSSZESEN

60 204 814

0

0

60 204 814

81 828 977

0

0

81 828 977

6. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet
Dédelgető Bölcsőde 2022. évi költségvetése

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

Számla-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

091.

0

0

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

092.

0

0

3.

Közhatalmi bevételek

B3

093.

0

0

4.

Működési bevételek

B4

094.

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

095.

0

0

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

096.

0

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

097.

0

0

8.

Költségvetési bevételek összesen

1 270 000

1 270 000

1 270 000

1 270 000

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

B811

09811.

0

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

09812.

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

09813.

0

3 191 751

3 191 751

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

09814.

0

0

14.

Intézményfinanszírozás

B816

09816.

74 026 555

74 026 555

110 759 142

103 526 555

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75 296 555

0

0

75 296 555

115 220 893

0

0

107 988 306

1.

Működési célú bevételek

1 270 000

0

0

1 270 000

4 461 751

0

0

4 461 751

2.

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Finanszírozási bevételek

74 026 555

0

0

74 026 555

110 759 142

0

0

110 759 142

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

75 296 555

0

0

75 296 555

115 220 893

0

0

115 220 893

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

1.

Személyi juttatások

K1

051.

50 619 996

50 619 996

65 304 996

65 304 996

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

052.

8 934 959

8 934 959

10 850 899

10 850 899

3.

Dologi kiadások

K3

053.

15 741 600

15 741 600

26 555 856

26 555 856

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

054.

0

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

055.

0

2 500 000

2 500 000

6.

Beruházások

K6

056.

0

10 009 142

10 009 142

7.

Felújítások

K7

057.

0

0

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

058.

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

75 296 555

0

0

75 296 555

115 220 893

0

0

115 220 893

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

05911.

11.

Belföldi értékpapírok kiadásai - műk.

K912

05912.

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

05914.

13.

Intézményfinanszírozás

K915

05915.

14.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

15.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

75 296 555

0

0

75 296 555

115 220 893

0

0

115 220 893

1.

Működési célú kiadások

75 296 555

0

0

75 296 555

105 211 751

0

0

105 211 751

2.

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

10 009 142

0

0

10 009 142

KIADÁSOK ÖSSZESEN

75 296 555

0

0

75 296 555

115 220 893

0

0

115 220 893

7. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet
Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés

Adatok Ft-ban

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 500 000

2 000 000

4 500 000

2 500 000

2 000 000

4 500 000

BÖT működési támogatás nyújtása

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

0

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

Bursa Hungarica támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Mindösszesen

2 500 000

2 000 000

4 500 000

2 500 000

2 000 000

4 500 000

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

171 987 192

0

171 987 192

189 987 192

0

189 987 192

1

PVK Nonprofit Kft támogatása

171 987 192

171 987 192

188 987 192

188 987 192

2

Polgármesteri keret

0

1 000 000

1 000 000

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

6 000 000

0

6 000 000

12 000 000

0

12 000 000

1

Pátyi Sportegyesület támogatása

6 000 000

6 000 000

12 000 000

12 000 000

2

0

0

0

0

084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

7 660 000

7 660 000

0

27 010 000

27 010 000

1

Faluközségért Alapítvány könyvkiadás támogatása

2 960 000

2 960 000

2 960 000

2 960 000

2

Pátyi Polgárőrség támogatása

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 250 000

3

Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása

1 750 000

1 750 000

4 100 000

4 100 000

4

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása

200 000

200 000

200 000

200 000

5

Civil szervezetek támogatása

1 500 000

1 500 000

4 050 000

4 050 000

6.

Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatása

3 500 000

3 500 000

7

Budakörnyéki Íjász Egyesület támogatása

1 500 000

1 500 000

8

Medicopter Alapítvány támogatása

50 000

50 000

9

Budakeszi Katonai Hagyományőrző Egyesület támogatása

300 000

300 000

10

PÁKICS támogatása

2 000 000

2 000 000

11

Pátyi Suli Alapítvány támogatása

6 000 000

6 000 000

12

Gombócz Ferenc támogatása

100 000

100 000

13

Zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központ tám

500 000

500 000

14

Zsobok Kultúrális Alapítvány támogatása 2022.

500 000

500 000

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

14 359 904

0

14 359 904

14 359 904

0

14 359 904

1

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

14 359 904

14 359 904

14 359 904

14 359 904

2

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

2 000 000

0

2 000 000

6 000 000

0

6 000 000

1

Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

2

Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás

1 000 000

1 000 000

3 000 000

3 000 000

084040 Egyházak támogatása

0

0

0

0

3 900 000

3 900 000

1

Római Katolikus Egyház támogatás

3 400 000

3 400 000

2

Református Egyházközség támogatása

500 000

500 000

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

0

0

0

31 453 000

0

31 453 000

1

Lakossági víz és csatorna támogatás

31 453 000

31 453 000

2

0

Mindösszesen

194 347 096

7 660 000

202 007 096

253 800 096

30 910 000

284 710 096

8. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet
Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés beruházások

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Páty Község Önkormányzata

266 188 312

0

0

266 188 312

539 587 259

0

0

539 587 259

1

4 csoportos óvoda tervezése

K61

11 330 000

11 330 000

11 330 000

11 330 000

2

4 csoportos óvoda tervezése áfa

K67

3 059 100

3 059 100

3 059 100

3 059 100

3

Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése

K64

32 000 000

32 000 000

32 000 000

32 000 000

4

Szennyvíztelep fejlesztés eszköz beszerzése áfája

K67

8 640 000

8 640 000

8 640 000

8 640 000

5

011/40 hrsz ingatlan vásárlás

K62

7 849 920

7 849 920

7 849 920

7 849 920

6

Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése

K62

9 954 050

9 954 050

9 954 050

9 954 050

7

Bethlen G u. Erkel u és Bocskai u közötti szakasz építése áfája

K67

2 687 594

2 687 594

2 687 594

2 687 594

8

Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatai

K62

12 500 000

12 500 000

12 500 000

12 500 000

9

Pátyi Sportcsarnok műszaki ellenőri feladatainak áfája

K67

3 375 000

3 375 000

3 375 000

3 375 000

10

Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálata

K62

4 250 000

4 250 000

4 250 000

4 250 000

11

Pátyi Sportcsarnok tervek felülvizsgálatának áfája

K67

1 147 500

1 147 500

1 147 500

1 147 500

12

Hagyományok háza 2. ütem építés

K62

41 575 643

41 575 643

42 956 663

42 956 663

13

Tavasz, Mályva, Liliom u. építése

K62

48 531 426

48 531 426

48 531 426

48 531 426

14

Petőfi u. járda építése

K62

11 713 381

11 713 381

13 912 254

13 912 254

15

Petőfi u. járda építése áfája

K67

3 162 613

3 162 613

3 756 309

3 756 309

16

Tűzoltószertár garázskapu beszerzése

K62

865 500

865 500

865 500

865 500

17

Tűzoltószertár garázskapu beszerzés áfája

K67

233 685

233 685

233 685

233 685

18

Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok

K62

2 362 205

2 362 205

2 362 205

2 362 205

19

Sportcsarnok közmű tervezése, egyéb feladatok áfája

K67

637 795

637 795

637 795

637 795

20

Óvoda felújítás pályázat önrész

K62

43 000 000

43 000 000

43 000 000

43 000 000

21

Épület (tornaszoba) bontás

K62

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

22

Épület (tornaszoba) bontás áfája

K67

1 620 000

1 620 000

1 620 000

1 620 000

23

Magtár épületénél járda és kerítés építése

K62

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

24

Magtár épületénél járda és kerítés építésének áfája

K67

810 000

810 000

810 000

810 000

25

2022. évi beruházások műszaki ellenőri feladatai

K62

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

26

Ivóvíz töltővezeték tervezése

K61

2 270 000

2 270 000

0

0

27

Ivóvíz töltővezeték tervezése

K67

612 900

612 900

0

0

34

1058/2 hrsz ingatlan vételára

K62

500 000

500 000

35

Bölcsőde épület vásárlása

K62

260 000 000

260 000 000

36

1058 hrsz ingatlan vételára

K62

500 000

500 000

37

3919 hrsz ingatlan vételára

K62

101 472

101 472

38

Hagyományok háza konyhabútor

K62

811 682

811 682

39

017/9 hrsz kisajátítása

K62

667 000

667 000

40

Tarmbulin vásárlása

K64

74 802

74 802

41

Tarmbulin vásárlása Áfa

K67

20 197

20 197

42

Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés

K62

1 260 776

1 260 776

43

Tűzoltószertár épület víz- és csatornabekötés áfája

K67

340 409

340 409

44

Hőszivattyús rendszer tervezési díja

K61

700 000

700 000

45

Informatikai eszközök vásárlása

K63

254 100

254 100

46

Suzuki SX4 vásárlása és tartozákai

K64

6 806 000

6 806 000

47

Suzuki SX4 vásárlása és tartozákainak áfája

K67

71 820

71 820

Pátyi Polgármesteri Hivatal

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

48

Számítógépek beszerzése

K63

787 402

787 402

787 402

787 402

49

Számítógépek beszerzés áfája

K67

212 598

212 598

212 598

212 598

0

0

Pátyolgató Óvoda

3 500 000

0

0

3 500 000

7 762 080

0

0

7 762 080

50

Gumiszőnyeg beszerzése

K62

1 968 504

1 968 504

1 968 504

1 968 504

51

Gyumiszőnyeg beszerzés áfája

K67

531 496

531 496

531 496

531 496

52

Kerti játékok beszerzése

K64

787 402

787 402

787 402

787 402

53

Kerti játékok beszerzésének áfája

K67

212 598

212 598

212 598

212 598

54

Játékok, eszközök beszerzése

K64

3 355 970

3 355 970

55

Játékok, eszközök beszerzése áfája

K67

906 110

906 110

Dédelgető Bölcsőde

10 009 142

10 009 142

56

Napvitorla beszerzése

K64

605 685

605 685

57

Napvitorla beszerzés áfája

K67

164 066

164 066

58

Játékok beszerzése

9 239 391

9 239 391

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

6 580 000

0

0

6 580 000

8 546 913

0

0

8 546 913

59

Könyvvásárlás

K64

2 857 143

2 857 143

4 730 393

4 730 393

60

Könyvvásárlás áfája

K67

142 857

142 857

236 520

236 520

61

Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák

K64

2 818 898

2 818 898

2 818 898

2 818 898

62

Érdekeltségnövelő pályázathoz kapcsolódó munkák áfája

K67

761 102

761 102

761 102

761 102

0

0

Mindösszesen

277 268 312

0

0

277 268 312

566 905 394

0

0

566 905 394

9. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet
Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés felújítások

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazgatási feladat

Mindösszesen

Páty Község Önkormányzata

53 663 112

0

0

53 663 112

63 618 499

0

0

63 618 499

Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítása

K71

17 853 129

17 853 129

17 853 129

17 853 129

Páty, Levendula u 17-21 ingatlan felújítás áfája

K74

4 820 345

4 820 345

4 820 345

4 820 345

Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása

K71

5 196 290

5 196 290

5 196 290

5 196 290

Dózsa Gy. Utca és Bartók B. utca-Orgona utca útszakaszok felújítása

K74

1 402 998

1 402 998

1 402 998

1 402 998

Mézeshegyi víztározó felújítása

K71

13 500 000

13 500 000

0

Mézeshegyi víztározó felújítása Áfa

K74

3 645 000

3 645 000

0

0

Motorostolózár csere szennyvíztelep

K71

4 004 000

4 004 000

0

Motorostolózár csere szennyvíztelep Áfa

K74

1 081 080

1 081 080

0

0

Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció

K71

1 701 000

1 701 000

0

Iszapvíztelenítő gép rekonstrukció Áfa

K74

459 270

459 270

0

0

Műfüves pálya felújítása

K71

1 925 737

1 925 737

Kossuth u. 36 járda felújítás

K71

1 905 000

1 905 000

Kossuth u. 36 járda felújítás

K74

515 000

515 000

Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása

K71

23 622 050

23 622 050

Dédelgető Bölcsőde tagintézmény kialakítása Áfa

K74

6 377 950

6 377 950

Pátyi Polgármesteri Hivatal

Pátyolgató Óvoda

Dédelgető Bölcsőde

Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtár

Mindösszesen

53 663 112

0

0

53 663 112

63 618 499

0

0

63 618 499

10. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet
Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés tartalékok

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Általános tartalék

Évközi többletigények, nem tervezett kiadások

K513

4 548 268

197 277 656

Céltartalékok

Mindösszesen

4 548 268

197 277 656

11. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Páty Község Önkormányzat 2022. évi költségvetés közhatalmi bevételek

Sorszám

Megnevezés

Rovat-szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Építményadó

B34

100 000 000

100 000 000

2

Kommunális adó

B34

26 000 000

26 000 000

4

Telekadó

B34

56 000 000

56 000 000

5

Idegenforgalmi adó

6

Iparűzési adó

B351

600 000 000

600 000 000

8

Pótlék, bírság, egyéb bevételek

B36

1 500 000

1 500 000

9

Talajterhelési díj

B36

500 000

500 000

MINDÖSSZESEN

784 000 000

784 000 000

12. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet
Páty Község Önkormányzat költségvetési mérleg

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2022. évi terv

2022. évi módosítás

Sor-szám

Megnevezés

Rovat-szám

2022. évi terv

2022. évi módosítás

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

B1

1 344 351 660

1 541 377 040

1.

Személyi juttatások

K1

541 099 714

573 709 969

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

B2

0

240 000 000

2.

Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó

K2

93 534 090

96 017 147

3.

Közhatalmi bevételek

B3

1 568 000 000

1 568 000 000

3.

Dologi kiadások

K3

927 657 466

1 035 064 551

4.

Működési bevételek

B4

425 704 859

432 999 152

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

20 000 000

24 000 000

5.

Felhalmozási bevételek

B5

184 666 078

189 705 448

5.

Egyéb működési célú kiadások

K5

681 774 550

1 264 799 912

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

6.

Beruházások

K6

542 456 624

1 105 492 653

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

7.

Felújítások

K7

107 326 223

127 236 998

8.

Költségvetési bevételek összesen

3 522 722 597

3 972 081 640

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

5 200

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

B811

0

0

9.

Költségvetési kiadások összesen

2 913 848 666

4 226 326 430

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

B812

0

0

10.

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre működési

K911

0

0

11.

Maradvány igénybevétele

B813

491 821 030

1 485 720 661

11.

Pénzügyi lízing

K917

0

0

13.

Áht.-n belüli megelőlegezések

B814

0

0

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések visszafiz.

K914

41 026 876

41 026 876

14.

Intézményfinanszírozás

B816

506 361 791

1 773 365 410

13.

Intézményfinanszírozás

K915

1 566 029 876

1 773 365 410

15.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 520 905 419

7 231 167 711

14.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 520 905 418

6 040 718 716

16.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-506 361 791

-1 773 365 410

15.

Intézményfinanszírozás kiszűrése

-1 566 029 876

-1 773 365 410

17.

Halmozódás mentes BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 014 543 628

5 457 802 301

16.

Halmozódás mentes KIADÁSOK ÖSSZESEN

2 954 875 542

4 267 353 306

1.

Működési célú bevételek

3 338 056 519

3 542 376 192

1.

Működési célú kiadások

2 264 065 820

2 993 591 579

2.

Felhalmozási célú bevételek

184 666 078

429 705 448

2.

Felhalmozási célú kiadások

649 782 847

1 232 734 851

3.

Finanszírozási bevételek

998 182 821

3 259 086 071

3.

Finanszírozási kiadások

1 607 056 752

1 814 392 286

4.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

4 520 905 419

7 231 167 711

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 520 905 418

6 040 718 716

2022.terv

2022. módosítás

1.

Működési célú bevételek - kiadások

1 073 990 700

548 784 613

2.

Felhalmozási célú bevételek - kiadások

-465 116 769

-803 029 403

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

608 873 931

-254 244 790

3.

Finanszírozási bevételek -kiadások

-608 873 931

1 444 693 785

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

1 190 448 995

13. melléklet a 14/2023. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet
Páty Község Önkormányzat 2022. évi előirányzat- felhasználási ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Bevételek

1.

Műk. célú támog. áht-n belülről

128 448 087

128 448 087

128 448 087

128 448 087

128 448 087

128 448 087

128 448 087

128 448 087

128 448 087

128 448 087

128 448 087

128 448 087

1 541 377 040

2.

Felhalm. célú támog. áht-n belülről

120 000 000

120 000 000

3.

Közhatalmi bevételek

20 000 000

20 000 000

450 000 000

20 000 000

65 000 000

45 000 000

15 000 000

20 000 000

35 000 000

40 000 000

50 000 000

4 000 000

784 000 000

4.

Működési bevételek

36 083 263

36 083 263

36 083 263

36 083 263

36 083 263

36 083 263

36 083 263

36 083 263

36 083 263

36 083 263

36 083 263

36 083 263

432 999 152

5.

Felhalmozási bevételek

48 558 039

46 294 685

94 852 724

6.

Műk. célú átvett pénzeszközök

0

7.

Felhalm. célú átvett pénzeszközök

0

9.

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - működési

0

10.

Belföldi értékpapírok bevételei - műk.

0

11.

Maradvány igénybevétele

15 000 000

37 700 000

32 996 400

32 540 023

645 247 617

763 484 040

12.

Áht.-n belüli megelőlegezések

0

13.

Intézményfinanszírozás

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

1 773 365 410

Bevételek összesen

395 869 839

370 011 800

795 308 200

484 851 823

1 022 559 417

357 311 800

373 606 485

332 311 800

347 311 800

352 311 800

362 311 800

316 311 800

5 510 078 366

Kiadások

1.

Személyi juttatások (K1)

47 809 164

47 809 164

47 809 164

47 809 164

47 809 164

47 809 164

47 809 164

47 809 164

47 809 164

47 809 164

47 809 164

47 809 164

573 709 969

2.

Munkaadókat terhelő járulékok (K2)

8 001 429

8 001 429

8 001 429

8 001 429

8 001 429

8 001 429

8 001 429

8 001 429

8 001 429

8 001 429

8 001 429

8 001 429

96 017 147

3.

Dologi kiadások (K3)

3 000 000

86 255 379

92 656 192

86 255 379

86 255 379

86 255 379

86 255 379

64 738 762

56 402 255

86 255 379

66 643 950

49 225 096

850 198 531

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

24 000 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

105 399 993

105 399 993

105 399 993

105 399 993

105 399 993

105 399 993

105 399 993

105 399 993

105 399 993

105 399 993

105 399 993

105 399 993

1 264 799 912

6.

Beruházások (K6)

2 000 000

15 000 000

84 461 804

148 424 276

92 124 388

92 124 388

92 124 388

27 267 893

92 124 388

53 540 840

92 124 388

791 316 752

7.

Felújítások (K7)

10 603 083

7 318 190

10 569 513

10 603 083

10 603 083

10 603 083

14 500 685

10 603 083

4 722 403

90 126 207

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2 600

2 600

9.

Irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

147 780 451

1 773 365 410

10.

Áh-n belüli megelőlegezés visszafizetése (K914)

20 513 438

20 513 438

11.

Lízing

0

Kiadások összesen (1-11-ig)

336 507 075

422 849 499

495 427 223

397 246 416

556 240 205

499 973 887

499 973 887

478 457 269

409 161 870

499 973 887

435 898 230

452 340 520

5 484 049 965

Likviditás:

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Havi egyenleg:

59 362 765

-52 837 699

299 880 978

87 605 407

466 319 212

-142 662 087

-126 367 402

-146 145 469

-61 850 069

-147 662 087

-73 586 429

-136 028 720

Halmozott egyenleg:

59 362 765

6 525 066

306 406 044

394 011 451

860 330 663

717 668 577

591 301 175

445 155 706

383 305 637

235 643 550

162 057 121

0

Likviditás minősége:

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes

közepes