Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.17.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 07. 02- 2023. 07. 02

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II.17.) rendelet módosításáról1

2023.07.02.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez10

8. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez12

10. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez13

11. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez14

12. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez15

13. melléklet a 20/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez16

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. július 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.