Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023( II.17) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26- 2023. 10. 26

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelete

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023( II.17) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.10.26.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez4

2. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez6

4. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez7

5. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez8

6. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez9

7. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez10

Adatok Ft-ban

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 500 000

1 600 000

4 100 000

2 500 000

1 600 000

4 100 000

BÖT működési támogatás nyújtása

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

0

0

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

500 000

500 000

Bursa Hungarica támogatása

600 000

600 000

600 000

600 000

Mindösszesen

2 500 000

1 600 000

4 100 000

2 500 000

1 600 000

4 100 000

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

208 855 579

0

208 855 579

218 773 539

0

218 773 539

1

PVK Nonprofit Kft támogatása

208 855 579

208 855 579

218 773 539

218 773 539

0

0

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

12 500 000

0

12 500 000

24 300 000

0

24 300 000

1

Pátyi Sportegyesület támogatása

12 500 000

12 500 000

24 300 000

24 300 000

0

0

0

0

084032 Civil szervezetek programtámogatása

0

11 300 000

11 300 000

0

17 750 000

17 750 000

1

APF támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

2

Pátyi Polgárőrség támogatása

1 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

3

Pátyi Tűzoltó Egyesület támogatása

1 000 000

1 000 000

3 500 000

3 500 000

4

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat nyári gyermek tábor támogatása

300 000

300 000

300 000

300 000

5

Civil szervezetek támogatása

5 000 000

5 000 000

5 000 000

5 000 000

6

Pátyi Suli Alapítvány támogatása

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

7

PÁKICS támogatása

2 000 000

2 000 000

8

Gombócz Ferenc támogatása

100 000

100 000

9

Nádudvari Csenge támogatása

250 000

250 000

10

Medicopter Alapítvány támogatása

50 000

50 000

11

Kádár Ferenc támogatása

100 000

100 000

12

Rein-Keresztes Zente támogatása

400 000

400 000

13

"Segítő szívvel, jó szándékkal" Alapítvány támogatása

50 000

50 000

0

0

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

16 216 198

0

16 216 198

16 216 198

0

16 216 198

1

Magyar Máltai Szeretetszolgálat

16 216 198

16 216 198

16 216 198

16 216 198

2

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

3 000 000

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

1

Római Katolikus Egyház temetőüzemeltetési támogatás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

2

Református Egyházközség temetőüzemeltetési támogatás

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

086010 Határon túli magyarok egyéb támogatása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

1

Nemzetközi kapcsolatok

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

1 000 000

1 000 000

1

Református Egyházközség támogatás

0

1 000 000

1 000 000

Mindösszesen

240 571 777

11 300 000

251 871 777

262 289 737

17 750 000

283 039 737

8. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez11

9. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez12

10. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez13

11. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez14

12. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez15

13. melléklet a 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendelethez16

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. október 27. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 13. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.