Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023( II.17) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 25

Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (X. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.10.25.
Páty Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023( II.17) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Az Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. §-a alapján a Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
A rendelet módosításánál a következőket vettük figyelembe:
a Képviselőtestület költségvetést érintően hozott döntéseit, átcsoportosítási határozatait,
Polgármester, saját hatáskörben elrendelt előirányzat átcsoportosításokat, módosításokat
a MÁK által közölt pótelőirányzatokat,
a 2023. évi költségvetés tervezésekor figyelmen kívül hagyott tételeket,
továbbá a befolyt adóbevételek korrekcióját.
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–13. melléklethez
1. §-hoz
Az önkormányzat összevont költségvetésénék főbb kiadási és bevételi főösszegeit tartalmazza működési és felhalmozási célonként.
Az önkormányzat összevont kiadási és bevételi főösszegét tartalmazza.A felhalmozási hiány összegét és forrását tartalmazza.
Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a rendelet 1. számú melléklete mutatja be.
A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, azok átcsoportosításról -a meghatározott kivétellel- a képviselő-testület dönt.
A költségvetési rendeletünk lehetővé teszi a polgármester számára az önkormányzat tekintetében a bevételek és kiadások módosítását, azok közötti átcsoportosítást.
Az önkormányzat költségvetési szerveinél a bevételi és kiadási előirányzatok módosítása, átcsoportosítása saját hatáskörben is végrehajtható.
2 .§-hoz
A módosuló mellékleteket tartalmazza.
3. §-hoz
Hatályba léptetésről rendelkezik.