Tiszabezdéd Község Önkormányzata képviselő testületének 10/2019 (VIII.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 01- 2024. 03. 18

Tiszabezdéd Község Önkormányzata képviselő testületének 10/2019 (VIII.1.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.08.01.

Tiszabezdéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2019. július 30-ig pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

a) költségvetési bevételét 19 033 081 Ft-tal

b) költségvetési kiadását 19 033 081 Ft-tal módosítja,

és az önkormányzat 2019. évi módosított költségvetési bevételét 611 536 284 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 611 536 281 Ft-ban a költségvetési egyenleg összegét 0 Ft-ban ,-ebből működési 0 Ft-ban, felhalmozási 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

1. 400 481 807 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai

2. 227 016 851 Ft Személyi juttatások

3. 34 534 678 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4. 99 557 700 Ft Dologi kiadások

5. 25 517 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai

6. 7 511 211 Ft Egyéb működési célú kiadások

7. 2 094 211 Ft ebből: Előző évi elszámolásból származó befizetések

8. 1 017 000 Ft Elvonások, befizetések

9. 0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

10. 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

11. 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

12. 2 300 000 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13. 0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

14. 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

15. 0 Ft Árkiegészítések, támogatások

16. 0 Ft Kamattámogatások

17. 2 100 000 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

18. 6 274 367 Ft Tartalék

19. 204 862 829 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

20. 38 836 348 Ft Beruházások 0 Ft

21. -ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás 0 Ft

22. Felújítások 166 026 481 Ft

23. ebből: EU-s forrásból felújítás 0 Ft

24. Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

25. ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetési ÁH-n belülre 0 Ft

26. 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

27. 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

28. 0 Ft Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

29. 0 Ft Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

30. 0 Ft Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

31. 0 Ft Lakástámogatás

32. 0 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

33. 6 191 645 Ft Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. § A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 5.1, 5.2, és 5.3 mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

3. § Ez a rendelet 2019. augusztus 1. napján lép hatályba.