Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

Tiszaörs község egészségügyi alapellátási körzeteinek meghatározásáról

Hatályos: 2013. 04. 04

Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

Tiszaörs község egészségügyi alapellátási körzeteinek meghatározásáról

Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az egészségügyi alapellátási körzeteiről az alábbi rendelet alkotja.

1. § (1) A rendelet hatálya Tiszaörs község közigazgatási területére terjed ki

2. § (1) Tiszaörs község közigazgatási területe egy háziorvosi,egy védőnői és egy óvoda- és iskola-egészségügyi körzetet képez.

3. § (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszíti a Tiszaörs község védőnői körzetének meghatározásáról szóló 4/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet.