Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők, a bizottságok elnökeinek, tagjainak járó tiszteletdíj megállapításáról

Hatályos: 2014. 12. 01- 2019. 11. 29


Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján alábbi rendeletet alkotja:

  1. §


(1) Tiszaörs településen a önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei illetve a bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjra jogosultak.

(2) A képviselő tiszteletdíja havonta 20.000 Ft.

(3) A bizottsági elnök tiszteletdíja havonta 38.000 Ft.

(4) A bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja havonta 12.000 Ft.

2. §

A tiszteletdíjak kifizetésére a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kerül sor.

3. §

(1) Amennyiben a képviselő, a bizottsági elnök illetve a bizottság nem képviselő tagja az ülésen való részvételben akadályoztatva van, köteles előre jelezni.

(2) Igazolatlan mulasztás esetén a képviselőnek, az elnöknek, a bizottság nem képviselő tagjának járó havi tiszteletdíját 25%-kal csökkentve kell folyósítani.

(3) A képviselő, a bizottsági elnök illetve a bizottság nem képviselő tagja kettő vagy több egymást követő igazolatlan mulasztás esetén a tárgyhónapra, tiszteletdíjra nem jogosult.

4. §

(1) Ez a rendelet 2014. december 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti a 11/2011. (IX. 9.) és a 15/2004.(IV. 24.) önkormányzati rendelet, valamint a 2/2014. (III. 7) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése.