Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelete

A luxusadóról szóló 6/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2014. 09. 23- 2014. 09. 23

Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében eljárva az alábbi rendeletet hozza:


1. §

A luxusadóról szóló 6/2006. (III. 31.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszíti.