Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2015.(IX.21.) önkormányzati rendelete

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Hatályos: 2015. 09. 22- 2017. 05. 28

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

1.§ A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén külön díjat nem kell fizetni.

2.§ A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén külön díjat nem kell fizetni.


3.§ Amennyiben a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben közreműködő anyakönyvvezető a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását nem kérte, úgy díjazásként eseményenként bruttó 10.610 Ft illeti meg.

4. § A 3. § szerinti díjat és járulékainak összegét Tiszaörs Községi Önkormányzat éves költségvetéséből biztosítja.

5.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezései a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.