Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015.(IX.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 23- 2015. 09. 23

Tiszaörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és a 24 § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján megalkotta a 2 /2014 (III. 7) számú rendeletét a 2015. évi költségvetés megállapításáról (továbbiakban: R), melyet az alábbiak szerint módosít:

1. §

A „R” 2 §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

477.061 E Ft

Költségvetési bevétellel

477.061 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

341.648 E Ft

135.413 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.”

2.§.


  1. Az „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  4. Az „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  5. Az „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

Az „R” 9.1. 1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.