Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2015.(II.5.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről szóló 15/2000. (VIII. 2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 06- 2015. 02. 06

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A temetőről és a temetkezésről szóló 15/2000. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint változik.


1. §

A Rendelet A szociális temetés 4/A. §-"át hatályon kívül helyezi.


2. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és az ezt követő napon hatályát veszíti.