Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2015. 03. 01- 2017. 11. 29

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében az alábbi rendelet alkotja:

  1. §.


(1) Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselőtestülete a gyermek és szociális ellátások térítési díját az alábbi nyersanyag és rezsi költséggel határozza meg:


Általános iskolai napközis ellátás

tízórai:                                       72 Ft

ebéd:                                      227 Ft

uzsonna:                                    53 Ft

Összesen:                               352 Ft/fő /nap    + rezsi 60 %

2. §.


A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának alapja az 1. §.-ban meghatározott nyersanyag általános forgalmi adóval növelt összege.

3. §

Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a képviselőtestület 13/2010. (XII. 14) önkormányzati rendelete.