Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2015.(V.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/ 2014. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 05. 06- 2015. 05. 06

Tiszaörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és a 24 § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján megalkotta a 2 /2014 (III. 7) számú rendeletét a 2014. évi költségvetés megállapításáról (továbbiakban: R), melyet az alábbiak szerint módosít:


1. §

A „R” 2 §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

468.314 E Ft

Költségvetési bevétellel

468.314 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

396.116 E Ft

72.198 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.”


2. §

  1. Az „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
  3. Az „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.