Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2016.(II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 19- 2016. 02. 19

Tiszaörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és a 24 § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján megalkotta a 4/2015 (II. 18.) önkormányzati rendeletét a 2015. évi költségvetés megállapításáról (továbbiakban: R), melyet az alábbiak szerint módosít:


1. §

A „R” 2 §.

(1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését:

517.055 E Ft

Költségvetési bevétellel

517.055 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

368.526 E Ft

148.529 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.”


2.§.

(1) Az „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az „R” 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(7) Az „R” 9.1. 1. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép


3. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.