Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2016.(XI.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/ 2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 11. 15- 2016. 11. 15

Tiszaörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és a 24 § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján megalkotta a 2/2016 (II. 18.) számú rendeletét a 2016. évi költségvetés megállapításáról (továbbiakban: R), melyet az alábbiak szerint módosít:

1. §

A „R” 2 §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

500.220 E Ft

Költségvetési bevétellel

500.220 E Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

323.827 E Ft

176.393 E Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.”


2.§.


  1. Az „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
  2. Az „R” 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép
  3. Az „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
  4. Az „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
  5. Az „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

3. §.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.

Tiszaörs, 2016. november 9.

                                                                                  Juhászné Papp Irén megbízásából:Bodonné Gyöngy Erika s.k.

polgármester

Gál Zsuzsanna s.k.

aljegyző