Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2017.(V.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 30- 2017. 05. 30

Tiszaörs község Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és a 24 § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 27. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján megalkotta a 2/2016.(II.18.) önkormányzati rendeletét a 2016. évi költségvetés megállapításáról (továbbiakban: R), melyet az alábbiak szerint módosít:

1. §

(1) Az „R” 2 §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

420.174.071 Ft

Költségvetési bevétellel

420.174.071 Ft

Költségvetési kiadással

0 E Ft

334.455.612 Ft

85.718.459 Ft

Költségvetési egyenleggel

-ebből  működési

           felhalmozási

állapítja meg.”

2.§.


(2) Az „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(3) Az „R” 1.2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(4) Az „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(5) Az „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(6) Az „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(7) Az „R” 9.1. 1.melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.