Tiszaörs Községi Önkormányzat Polgármesterének 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 02. 16

Tiszaörs Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a 2020. évi költségvetés megállapításáról (továbbiakban: R), az alábbiak szerint módosítja:

1. §A „R” 2 §. (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését


574.070.367 Ft

költségvetési bevétellel

574.070.367 Ft

költségvetési kiadással

467.917.538 Ft

ebből működési

106.152.829 Ft

felhalmozási


állapítja meg.

2.§(1) Az „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklet rendelkezése lép.

(2) Az „R” 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklet rendelkezése lép.

(3) Az „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklet rendelkezése lép.

(4) Az „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklet rendelkezése lép.

(5) Az „R” 6. melléklete helyébe e rendelet 3 melléklet rendelkezése lép.

(6) Az „R” 7. melléklete helyébe e rendelet 4 melléklet rendelkezése lép.

(7) Az „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1 melléklet rendelkezése lép.

(8) Az „R” 9.1. 1. melléklete helyébe e rendelet 6.1.1. melléklet rendelkezése lép.

(9) Az „R” 9.3. melléklete helyébe e rendelet 6.3. melléklet rendelkezése lép.

(10) Az „R” 9.3.1. melléklete helyébe e rendelet 6.3.1. melléklet rendelkezése lép.

(11) Az „R”a 9.4. melléklete helyébe e rendelet 6.4. melléklete

 (12) Az „R”a 9.4.1. melléklettel helyébe e rendelet 6.4.1. melléklete


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszíti.