Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 29

Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.05.29.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a 2020. évi költségvetés megállapításáról (továbbiakban: R), az alábbiak szerint módosítja

1. § A „R” 2 §. (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép: A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

a) 574.070.367 Ft költségvetési bevétellel

b) 574.070.367 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

2. § (1) Az „R” 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1.1. melléklet rendelkezése lép.

(2) Az „R” 1.2. melléklete helyébe e rendelet 1.2 melléklet rendelkezése lép.

(3) Az „R” 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1 melléklet rendelkezése lép.

(4) Az „R” 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklet rendelkezése lép.

(5) Az „R” 9.1. melléklete helyébe e rendelet 6.1 melléklet rendelkezése lép.

(6) Az „R” 9.1. 1. melléklete helyébe e rendelet 6.1.1. melléklet rendelkezése lép

3. § Ez a rendelet 2021. május 29-én lép hatályba.

1. melléklet

Az 5/2021. (V.28.) önkormányzati rendelet 1.1; 1.2; 2.1; 2.2; 6.1; 6.1.1 mellékletei