Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2021. 09. 01

Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Tiszaörs Község Önkormányzatára és az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.

(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szerveknél a kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • a) bérjellegű kifizetések,
 • b) készpénzelőleg,
 • c) belföldi kiküldetésnél útiköltség térítések,
 • d) saját személygépkocsi hivatali használatáért fizetett költségtérítés,
 • e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
 • f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
 • g) karbantartással, működéssel kapcsolatos kiadások,
 • h) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 • i) munkaruha, védőeszköz beszerzés,
 • j) igazgatási szolgáltatási díjak, ügyvédi költség,
 • k) reprezentációs kiadások,
 • l) önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos kiadások,
 • m) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátások,
 • n) jogcímtől függetlenül 200.000.-Ft összegig történő egyéb kifizetés.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt esetek kivételével az Önkormányzat esetében a polgármester, költségvetési szerv esetében a polgármester és a szerv vezetőjének egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető a házipénztárból kifizetés.

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.