Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 09. 05- 2021. 09. 05

Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 1.2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.1.1. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.3. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet 9.3.1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 9.2. melléklettel egészül ki.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 9.2.1. melléklettel egészül ki.

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet

 • a) 2. §-ban foglalt táblázat fejléc 1. mezőjében a „183 219 975” szövegrész helyébe a „375.235.313” szöveg,
 • b) 2. §-ban foglalt táblázat fejléc 1. mezőjében a „244 033 035” szövegrész helyébe a „375.235.313” szöveg,
 • c) 2. §-ban foglalt táblázat „-60 813 060 Ft -25 358 961 Ft - 35 454 099 Ft” sor 1. mezőjében a „-60 813 060 Ft -25 358 961 Ft - 35 454 099 Ft” szövegrész helyébe a „330.033.214 Ft 45.202.099 Ft” szöveg,
 • d) 2. §-ban foglalt táblázat „-60 813 060 Ft -25 358 961 Ft - 35 454 099 Ft” sor 2. mezőjében a „(hiány) felhalmozási (hiány))” szövegrész helyébe a „felhalmozási” szöveg,
 • e) 2. § (1) bekezdésében az „a bevételek és kiadások főösszege 247.503 .923Ft” szövegrész helyébe az „összeggel állapítja meg” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet

 • a) 2. §-ban foglalt táblázat „-60 813 060 Ft -25 358 961 Ft - 35 454 099 Ft” sor 2. mezőjében a „Költségvetési egyenleggel -” szövegrész,
 • b) 2. §-ban foglalt táblázat fejléc 1. mezőjében a „64 283 948 Ft” szövegrész,
 • c) 2. §-ban foglalt táblázat fejléc 2. mezőjében a „Finanszírozási bevétellel” szövegrész,
 • d) 2. §-ban foglalt táblázat fejléc 1. mezőjében a „3 470 888 Ft” szövegrész,
 • e) 2. §-ban foglalt táblázat fejléc 2. mezőjében a „Finanszírozási kiadással” szövegrész,
 • f) 2. §-ban foglalt táblázat 60 813 060Ft. sor 1. mezőjében a „60 813 060Ft” szövegrész,
 • g) 2. §-ban foglalt táblázat 60 813 060Ft. sor 2. mezőjében a „Finanszírozási egyenleggel” szövegrész

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 5-én lép hatályba, és 2021. szeptember 6-án hatályát veszti.