Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2022. 02. 01

Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

2022.02.01.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75.§ (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap mértéke 2022. évben 46.380 Ft.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2022. december 31-én hatályát veszti.