Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 13

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2019. (X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.13.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - szervezeti és működési rendjére a következő rendeletet alkotja.

1. §1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (I. 11.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.