Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2024. 02. 01- 2024. 12. 31

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

2024.02.01.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A Tiszaszentimrei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap mértéke 2024. évben 60.000 Ft.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.