Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2004.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2004.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésben, 18. § (1) és (12) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § és 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. § Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2004. (IV. 1.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésben, 18. § (1) és (12) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. § és 109. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.”

2. § Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 9/2004. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet