Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Hatályos: 2021. 12. 01
az egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Végső előterjesztői indokolás
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi. III. törvény kapott felhatalmazás szerint a képviselő-testület saját hatáskörében szabályozhatja – a törvényben meghatározott feltételek figyelembevételével – a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások megállapításának feltételeit és további pénzbeli támogatásokat állapíthat meg. Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015-ben fogadta el az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló önkormányzati rendeletét, melyet már több alkalommal módosított. A Képviselő-testület az önkormányzati rendelet felülvizsgálatát követően az eddigi módosításokat is figyelembe véve, új támogatási típust beépítve új rendelet megalkotásáról döntött.