Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 29

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításához

A képviselő-testület az előirányzat módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. A jelenlegi veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatásköreit a polgármester gyakorolja

2020. évi költségvetéshez kötődően a harmadik számú módosításra, azért került sor, mert az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 233/2018.(XII.6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020.(XII.28.) Korm. rendelet 8. §-a alapján az elfogadott 2019. évi költségvetési maradvány korrekcióját el kellett végezni, a teljesítés, illetve a követelés változása miatt szükségessé vált az előirányzat módosítás.