Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 31

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 34. § (1)-(4) bekezdése alapján a központi előirányzat módosítások, a képviselő-testület által hozott döntések és az átruházott, valamint a saját hatáskörben elrendelt módosítások indokolják a 2020. évi költségvetést megállapító rendelet átdolgozását, a változások keresztül vezetését.

Az Államháztartási törvény 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet-tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő év ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatályba lépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában Magyarország Kormánya - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében - Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban sem a képviselő-testületi, sem pedig a bizottsági ülés összehívására nincs lehetőség. A polgármester döntését a szakemberekkel történt egyeztetéseket követően hozta meg.