Tiszaörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Hatályos: 2021. 09. 01

a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről

Általános indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 85. § szerint a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A kiadások értékpapírral nem teljesíthetők.

Az Áht. 109. § (6) bekezdése az önkormányzatok részére rendeletalkotási tárgykörré tette a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteinek szabályozását az alábbiak szerint:

(6) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit.

A rendelkezésnek ki kell terjednie az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre is.

Az önkormányzati rendelet-tervezet azon készpénzben teljesíthető kiadások eseteit határozza meg, amelyek az önkormányzatnál és intézményeinél leggyakrabban előfordulnak. A rendelet megalkotásának indoka, hogy a készpénzben teljesített kiadásokat szükséges a minimális mértékűre csökkenteni, és így készpénz-kímélő fizetési módok és eszközök alkalmazását elősegíteni.