Tiszaörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Hatályos: 2021. 11. 20
a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól
Végső előterjesztői indokolás
A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen önkormányzatunk 1.803.400 Ft összegű támogatásban részesült, támogatás 568 q barnakőszén vásárlására használható fel.
A pályázati kiírás szerint a támogatásban részesített önkormányzat rendeletben szabályozza a szociális rászorultság szabályait, az igénylés részletes feltételeit. A szociális rászorultság feltételeit úgy kell meghatározni, hogy előnyt élvezzenek az alábbi ellátásban részesülők:
a) aktív korúak ellátása,
b) időskorúak járadéka,
c) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatás (rezsitámogatás), valamint
e) a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
Jelen rendelettel önkormányzatunk a rászorultság és igénylés feltételeit határozta meg.