Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2024. 02. 01

Tiszaörs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.02.01.
a közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról
Végső előterjesztői indokolás
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény (Kvtv.) 62. § (1) bekezdése szerint az illetményalap 2024. évre is 38.650.- Ft-ban került meghatározásra, melynek összege 16 éve változatlan.
A Kvtv. 62. § (6) bekezdése rögzíti, hogy „A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által Hivatalos Értesítőben közétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető.”
A rendelet-tervezet az illetményalap 60.000.-Ft-ra történő megemelésére tesz javaslatot, amely 10,89 %-kal magasabb, mint az elmúlt évi emelt összegű illetményalap, amely 54.110.-Ft volt. A Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkozatott köztisztviselők bére, 3 fő köztisztviselő kivételével, az illetményalap megemelésével sem éri el a garantált bérminimumot, amely 2023. december 1-től 326.000.-Ft. A minimálbér 2023. december 1-től 15%-kal, garantált bérminimum pedig 10%-kal került megemelésre. Mindezekkel az illetményalap emelésére tett javaslat összhangban van.
Az illetményalap emelt összegének megállapításáról, mivel Tiszaszentimre és Tiszaörs községek önkormányzatai közös önkormányzati hivatalt tartanak fenn, mindkét önkormányzatnak döntenie kell. Természetesen erről az érintettek bevonásával előzetes egyeztetés történt.