Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 27


Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről


Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§


(1) 1,2 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetését:

a)  5.637.388.957 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                               2.025.216.616 Ft,

      ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                           1.032.709.001 Ft,

      ac) finanszírozási bevétel összesen:                                            2.579.463.340 Ft.


b)  5.637.388.957 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                                 3.492.583.219 Ft,

      bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                           2.047.171.376 Ft,

     bc) finanszírozási kiadás összege:                                                    97.634.362 Ft.

.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2020. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését a 14. melléklet tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.


(4) A támogatások, kölcsönök nyújtását a 23. melléklet, a támogatások kölcsönök bevételeit a 24. melléklet tartalmazza.


(5) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 25. melléklet tartalmazza.


3.§


(1)1,2 Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások: 2.000.352.424 Ft,

b) felújítási kiadások: 17.518.952 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.


(2)  Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8.§ (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.


(3)  Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.


4.§


Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 12.000.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 22. melléklet részletez.


5.§


(1)1,2 Az Önkormányzat a költségvetésében az általános tartalékot 10.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 1.330.593.030 Ft-ban állapítja meg, melyet a 17. melléklet részletez.

(2)     A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalt tartalékot 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.


6.§


(1)1,2 A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 1.467.366.603 Ft hiány.


(2)1,2 A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 1.014.462.375 Ft hiány


(3)  Az Önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása 1.217.043.000 Ft belső finanszírozással történik. A belső finanszírozás az előző év működési- és felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételével történik.


(4)      A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására hosszúlejáratú hitel felvételével került sor, melynek összege 1.360.256.000 Ft (20. melléklet).


7.§


Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 103 fő.  A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.


8.§


Az Önkormányzata 2020. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.9.§


(1)1,2    A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2020. évi költségvetését:

a)   5.409.735.462 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                    1.847.214.527 Ft,

      ab) a felhalmozási bevétel összesen:                               1.032.709.001 Ft,

      ac) finanszírozási bevétel összesen:                                2.529.811.934 Ft,


b)  5.409.735.462 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                     2.587.222.199 Ft,

      bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                2.034.067.034 Ft,

      bc) finanszírozási kiadások összege:                                   788.446.229 Ft.”


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.


(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 3 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.


10.§


(1)1,2    A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2020. évi költségvetését:

a)   136.369.636 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

     aa) a működési bevétel összesen:                                            25.741.951 Ft,

     ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                       0 Ft,

     ac) finanszírozási bevételek összege:                                     110.627.685 Ft,


    b)  136.369.636 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

    ba) a működési kiadás összesen:                                            134.663.636 Ft,

    bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                           1.706.000 Ft,

    bc) finanszírozási kiadások összege:                                                        0 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.


(3) A Képviselő-testület a Dr Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 17 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.


11.§


(1)1,2 A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2020. évi költségvetését:

a)  251.221.664 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                               41.594.375 Ft,

       ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                          0 Ft,

       ac) finanszírozási bevétek összesen:                                         209.627.289 Ft,


b)  251.221.664 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                                 248.463.930 Ft,

      bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                               2.757.734 Ft,

      bc) finanszírozási kiadások összege:                                                            0 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet részletezi.


(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 40 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.


12.§


(1)1,2    A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2020. évi költségvetését:

a) 198.229.756 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

       aa) a működési bevétel összesen:                                                20.377.099 Ft,

       ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                            0 Ft,

       ac) finanszírozási bevétel összesen:                                           177.852.657 Ft,


b) 198.229.756 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

      ba) a működési kiadás összesen:                                                 189.725.756 Ft,

      bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                               8.504.000 Ft,

      bc) finanszírozási kiadások összege:                                                            0 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.


(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 19 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.


13.§


(1)1,2    A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését:

a) 332.644.306 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

      aa) a működési bevétel összesen:                                                90.288.664 Ft,

      ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                            0 Ft,

      ac) finanszírozási bevétel összesen:                                          242.355.642 Ft,


b) 332.644.306 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

      ba) a működési kiadás összesen:                                                 332.507.698 Ft,

      bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                                  136.608 Ft,

      bc) finanszírozási kiadások összege:                                                            0 Ft.

.


(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.


(3)  Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.


(4)  A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 24 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.


 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14.§


(1)  Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.


(3)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2020. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.


(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük, és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra, és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.


(5) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetésre, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelmemmel, és a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére igényelhető készpénz felvétele.


(6) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2020. évben évi bruttó 200.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI törvény 58. § (4) bekezdése alapján. 


(7) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület egy havi külön juttatást biztosít.


(8) A Büki Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori Közszolgálati Szabályzata kiterjed a polgármesterre is.


(9) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2020. évre 48.000 Ft összegben állapítja meg.


(10) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a vezetői megbízással rendelkezők vezetői illetménypótlékának mértéke alapilletményük 10 %-a.


(11) Az Önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az OTP Bank büki fiókjánál vezeti.


(12) Az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.


15. §


(1)  Az államháztartáson kívülre megítélt támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatottal az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.


(2)  A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozik arról, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.


(3)  Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.


(4)  Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.


(5)  Az (1)-(4) bekezdést a külön önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásokra az ott írt eltérésekkel kell alkalmazni.Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

16.§


(1)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.


(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.Az előirányzatok módosítása

17.§


(1)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.


(2)   A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.


(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.


(4)  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 10.000 ezer Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról. 


(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.


(6)  A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


Rendkívüli intézkedések

18.§


A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.


Záró rendelkezések

19.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet hatálya a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.Dr. Németh Sándor                                      Dr. Tóth Ágnes

                                    polgármester                                                jegyző


1 Módosította: 9/2020. (IX. 23.) önkormányzati rendelet, hatályos 2020. szeptember 24. napjától.

1 Módosította: 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet, hatályos 2021. február 27. napjától.

Mellékletek