Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 07. 04

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2020. (VII. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról


Bük Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya

1.§


A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.


A zárszámadás bevételei és kiadásai

2.§


(1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi zárszámadását:

a) 4.168.054.250 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                               1.956.348.911 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                         1.103.437.377 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen:                                            1.108.267.962 Ft.


b) 3.129.515.954 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                                1.714.888.577 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                           1.400.182.092 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen:                                                  14.445.285 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2019. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 22. melléklet tartalmazza.


3.§

(1) Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások: 1.326.014.111 Ft,

b) felújítási kiadások:6.930.242 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.


(2) A költségvetési évben az önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé (18. melléklet).


(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 20. melléklet tartalmazza.


4.§


Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 18.356.865 Ft-ban állapítja meg, melyet a 23. melléklet részletez.


5.§

(1) A működési költségvetés egyenlege 241.460.334 Ft többlet.


(2) A felhalmozási költségvetés egyenlege 296.744.715 Ft hiány.


(3) Az Önkormányzat 2019. évi hiányának finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történt.


(4)  A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására hosszú lejáratú hitel felvételével került sor (21. melléklet).


6.§


A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi foglalkoztatottainak összesített állományi létszámát 117 fővel hagyja jóvá. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő, a választott tisztségviselők létszáma 7 fő, melyet a 15. melléklet részletez.


7.§


(1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2019. évi zárszámadását:

a) 4.177.990.403 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                                1.835.011.230 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                           1.103.437.377 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen:                                            1.239.541.796 Ft,


b) 2.992.385.884 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                                   900.190.631 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                           1.384.022.408 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen:                                               708.172.845 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.  


(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá. A választott tisztségviselők létszáma 7 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.


8.§


(1) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2019. évi zárszámadását:

a) 122.078.925 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                              18.902.944 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                         0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen:                                        103.175.981 Ft,


b) 122.001.955 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                             111.094.714 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                          10.907.241 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen:                                                           0 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.


(4) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.


9.§


(1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2019. évi zárszámadását:

a) 227.989.050 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                                48.682.201 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                           0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen:                                          179.306.849 Ft,


b) 227.958.920 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                               227.270.340 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                                 688.580 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen:                                                             0 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet részletezi.


(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 40 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.


10.§


(1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2019. évi zárszámadását:

a) 248.647.111 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                                33.536.473 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                           0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen:                                          215.110.638 Ft,


b) 243.802.911 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                               239.346.448 Ft,

      bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                              4.456.463 Ft,

      bc) finanszírozási kiadás összesen:                                                              0 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.


(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 19 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

11.§


(1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi zárszámadását:

a) 281.793.950 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen:                                               20.216.063 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen:                                                          0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen:                                          261.577.887 Ft,


b) 237.093.844 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen:                                               236.986.444 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen:                                                 107.400 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen:                                                              0 Ft.(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.


(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 24 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.  

12.§


(1) A Képviselő-testület a 2019. évi tartalékainak alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) A Képviselő-testület 2019. évben a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.


(4) A Képviselő-testület a 2019. évi támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület a 2019. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.


(6) A Képviselő-testület a 2019. évi helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.


(7) A Képviselő-testület a 2019. évi vagyonkimutatást a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.


Záró rendelkezések

13.§


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Dr. Németh Sándor sk                                Dr. Tóth Ágnes  sk

                                                         polgármester                                                 jegyző

                                                                                                         Mellékletek