Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 01

Bük Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021.(II.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.03.01.

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Bük Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére, bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetését:

a)1 6.955.847.730 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 1.723.022.635 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 3.268.780.457 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 1.964.044.638 Ft.

b)2 6.955.847.730 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 4.256.765.658 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 2.524.319.444 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összege: 174.762.628 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2021. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.

(4) A támogatások, kölcsönök nyújtását a 23. melléklet, a támogatások kölcsönök bevételeit a 24. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 25. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat nevében végzett

a)3 beruházási kiadások: 2.412.539.344 Ft,

b) felújítási kiadások: 93.380.100 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.

(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 8.100.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 22. melléklet részletez.

5. § (1)4 Az Önkormányzat a költségvetésében az általános tartalékot 20.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 2.261.933.654 Ft-ban állapítja meg, melyet a 17. melléklet részletez.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalt tartalékot 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § (1)5 A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 2.533.743.023 Ft hiány.

(2)6 A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 744.461.013 Ft többlet.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása 1.863.671.551 Ft belső finanszírozással történik. A belső finanszírozás az előző év működési- és felhalmozási célú pénzmaradványának igénybevételével történik.

7. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 100 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

8. § Az Önkormányzata 2021. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

9. § (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2021. évi költségvetését:

a)7 6.769.144.472 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 1.538.979.254 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 3.268.780.457 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 1.916.384.761 Ft,

b)8 6.769.144.472 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 3.480.992.185 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 2.515.290.812 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 772.861.475 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

10. § (1) A Képviselő-testület az Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2021. évi költségvetését:

a)9 128.157.938 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 29.485.038 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 98.672.900 Ft,

b)10 128.157.938 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 127.698.240 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 459.698 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.

(3) A Képviselő-testület a Dr Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 17 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

11. § (1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2021. évi költségvetését:

a)11 251.189.147 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 42.828.197 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétek összesen: 208.360.950 Ft,

b)12 251.188.147 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 250.010.842 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 1.178.305 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 40 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

12. § (1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2021. évi költségvetését:

a)13 129.108.147 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 26.241.935 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 102.866.381 Ft,

b)14 129.108.147 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 122.182.237 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 6.926.079 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 17 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

13. § (1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetését:

a)15 276.346.704 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 40.488.211 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 235.858.493 Ft,

b)16 276.346.704 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 275.882.154 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 464.550 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 24 főben állapítja meg. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2021. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük, és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra, és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(5) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetésre, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelmemmel, és a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére igényelhető készpénz felvétele.

(6)17 A Büki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2021. évben évi bruttó 200.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése alapján.

(7)18 Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület egy havi külön juttatást biztosít. A külön juttatás az Önkormányzat által fenntartott intézményeknél foglalkoztatottak részére cafeteria formájában kerül biztosításra.

(8) A Büki Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori Közszolgálati Szabályzata kiterjed a polgármesterre is.

(9) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2021. évre 48.000 Ft összegben állapítja meg.

(10) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a vezetői megbízással rendelkezők vezetői illetménypótlékának mértéke alapilletményük 10 %-a.

(11) Az Önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az OTP Bank büki fiókjánál vezeti.

(12) Az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.

15. § (1) Az államháztartáson kívülre megítélt támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatottal az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igény bevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozik arról, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(5) Az (1)–(4) bekezdést a külön önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásokra az ott írt eltérésekkel kell alkalmazni.

Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

16. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

Az előirányzatok módosítása

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 10.000.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

Rendkívüli intézkedések

18. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától
kell alkalmazni. A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

A 6. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

7

A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

8

A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 9. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

9

A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

10

A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

11

A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

12

A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg. A 11. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

13

A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

14

A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg. A 12. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

15

A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés a) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

16

A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

17

A 14. § (6) bekezdése a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

18

A 14. § (7) bekezdése a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (VI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

19

A 2. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 3. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 4. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 5. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 6. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 7. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 8. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 9. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 10. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 11. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 12. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 13. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 14. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 15. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 16. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 17. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 21. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 22. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 23. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 24. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 25. melléklet a Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX. 22.) önkormányzati rendelete 10. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 10. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 10. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.