Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 30

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Bük Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi zárszámadását:

 • a) 5.248.959.910 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 1.938.190.074 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 718.691.868 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 2.592.077.968 Ft.
 • b) 3.284.915.272 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 1.673.927.627 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 1.513.353.283 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 97.634.362 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2020. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat nevében végzett

 • a) beruházási kiadások: 1.468.134.331 Ft,
 • b) felújítási kiadások: 17.518.952 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.

(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 10.236.286 Ft-ban állapítja meg, melyet a 22. melléklet részletez.

5. § (1) A működési költségvetés egyenlege 264.262.447 Ft többlet.

(2) A felhalmozási költségvetés egyenlege 794.661.415 Ft hiány.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi hiányának finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történt.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására hosszú lejáratú hitel felvételével került sor ( 20. melléklet).

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi foglalkoztatottainak összesített állományi létszámát 108 fővel hagyja jóvá. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő, a választott tisztségviselők létszáma 7 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

7. § (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2020. évi zárszámadását:

 • a) 5.092.618.032 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 1.831.499.602 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 718.691.868 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 2.542.426.562 Ft,
 • b) 3.176.233.271 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 961.430.519 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 1.504.484.608 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 710.318.144 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 9 fővel hagyja jóvá. A választott tisztségviselők létszáma 7 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

8. § (1) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2020. évi zárszámadását:

 • a) 126.769.386 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 22.626.805 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 104.142.581 Ft,
 • b) 125.353.751 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 124.355.054 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 998.697 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

9. § (1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2020. évi zárszámadását:

 • a) 213.105.307 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 41.396.883 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 171.708.424 Ft,
 • b) 207.306.357 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 205.895.164 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 1.411.193 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 40 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

10. § (1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2020. évi zárszámadását:

 • a) 164.395.823 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 20.267.282 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 144.128.541 Ft,
 • b) 153.264.378 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 146.942.201 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 6.322.177 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 18 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

11. § (1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi zárszámadását:

 • a) 264.755.144 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:
  • aa) a működési bevétel összesen: 22.399.502 Ft,
  • ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,
  • ac) finanszírozási bevétel összesen: 242.355.642 Ft,
 • b) 235.441.297 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:
  • ba) a működési kiadás összesen: 235.304.689 Ft,
  • bb) a felhalmozási kiadás összesen: 136.608 Ft,
  • bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 24 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi tartalékainak alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 2020. évben a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2020. évi támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2020. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2020. évi helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2020. évi vagyonkimutatást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet.xlsx

2. melléklet

2. melléklet.xlsx

3. melléklet

3. melléklet.xlsx

4. melléklet

4. melléklet.xlsx

5. melléklet

5. melléklet.xlsx

6. melléklet

6. melléklet.xlsx

7. melléklet

7. melléklet.xlsx

8. melléklet

8. melléklet.xlsx

9. melléklet

9. melléklet.xlsx

10. melléklet

10. melléklet.xlsx

11. melléklet

11. melléklet.xlsx

12. melléklet

12. melléklet.xlsx

13. melléklet

13. melléklet.xlsx

14. melléklet

14. melléklet.xlsx

15. melléklet

15. melléklet.xlsx

16. melléklet

16. melléklet.xlsx

17. melléklet

17. melléklet.xlsx

18. melléklet

18. melléklet.xlsx

19. melléklet

19. melléklet.xlsx

20. melléklet

20. melléklet.xlsx

21. melléklet

21. melléklet.xlsx

22. melléklet

22. melléklet.xlsx

23. melléklet

23. melléklet.xlsx

24. melléklet

24. melléklet.xlsx

25. melléklet

25. melléklet.xlsx

26. melléklet

26. melléklet.xlsx