Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. A zárszámadás bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi zárszámadását:

a) 6.810.921.410 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 1.709.808.958 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 3.124.528.841 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 1.976.583.611 Ft.

b) 2.666.874.728 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 1.721.759.700 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 770.352.400 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 174.762.628 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2021. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások: 745.567.709 Ft,

b) felújítási kiadások: 6.384.691 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.

(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 10.120.360 Ft-ban állapítja meg, melyet a 22. melléklet részletez.

5. § (1) A működési költségvetés egyenlege 11.950.742 Ft hiány.

(2) A felhalmozási költségvetés egyenlege 2.354.176.441 Ft többlet.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi hiányának finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történt.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem került sor (20. melléklet).

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi foglalkoztatottainak összesített állományi létszámát 108 fővel hagyja jóvá. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő, a választott tisztségviselők létszáma 7 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

7. § (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2021. évi zárszámadását:

a) 6.629.842.804 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 1.576.390.229 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 3.124.528.841 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 1.928.923.734 Ft,

b) 2.510.703.092 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 1.002.143.394 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 763.055.860 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 745.503.838 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 9 fővel hagyja jóvá. A választott tisztségviselők létszáma 7 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

8. § (1) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2021. évi zárszámadását:

a) 122.885.283 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 27.582.848 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 95.302.435 Ft,

b) 122.670.005 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 122.210.307 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 459.698 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

9. § (1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2021. évi zárszámadását:

a) 225.030.974 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 39.105.735 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 185.925.239 Ft,

b) 224.916.169 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 223.737.864 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 1.178.305 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 40 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

10. § (1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2021. évi zárszámadását:

a) 127.556.855 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 26.241.935 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 101.314.920 Ft,

b) 114.270.991 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 109.077.004 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 5.193.987 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

11. § (1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi zárszámadását:

a) 276.346.704 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 40.488.211 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 235.858.493 Ft,

b) 265.055.681 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 264.591.131 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 464.550 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 24 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

12. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékainak alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 2021. évben a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2021. évi helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2021. évi vagyonkimutatást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.