Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.31.

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi zárszámadását:

a) 8.000.112.729 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 2.154.672.317 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 585.274.057 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 5.260.166.355 Ft.

b) 5.986.680.358 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 2.036.117.804 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 1.788.405.686 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 2.162.156.868 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2022. évi költségvetési törvény szerinti költségvetési hozzájárulást a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások: 1.735.757.912 Ft,

b) felújítási kiadások: 29.799.669 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.

(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.

3. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 10.438.772 Ft-ban állapítja meg, melyet a 22. melléklet részletez.

4. § (1) A működési költségvetés egyenlege 118.554.513 Ft többlet.

(2) A felhalmozási költségvetés egyenlege 1.203.131.629 Ft hiány.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi hiányának finanszírozása az előző év költségvetési maradványának igénybevételével történt.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem került sor (20. melléklet).

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi foglalkoztatottainak összesített állományi létszámát 114 fővel hagyja jóvá. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 0 fő, a választott tisztségviselők létszáma 7 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

6. § (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2022. évi zárszámadását:

a) 7.861.617.008 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 2.041.083.566 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 585.274.057 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 5.235.259.385 Ft,

b) 5.860.842.790 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 1.238.290.871 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 1.776.606.080 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 2.845.945.839 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 9 fővel hagyja jóvá. A választott tisztségviselők létszáma 7 fő. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő. Részletesen a 15. mellékletben.

7. § (1) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2022. évi zárszámadását:

a) 146.893.548 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 29.422.385 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 117.471.163 Ft,

b) 144.814.934 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 144.378.410 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 436.524 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 18 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

8. § (1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2022. évi zárszámadását:

a) 282.764.322 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 51.843.679 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 230.920.643 Ft,

b) 277.573.022 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 272.453.881 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 5.119.141 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 43 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

9. § (1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2022. évi zárszámadását:

a) 167.352.619 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 25.797.827 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 141.554.792 Ft,

b) 163.292.885 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 157.214.257 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 6.078.628 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 17 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

10. § (1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadását:

a) 225.274.203 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 6.524.860 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 218.749.343 Ft,

b) 223.945.698 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 223.780.385 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 165.313 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 27 fővel hagyja jóvá. Közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő, melyet a 15. melléklet részletez.

11. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi tartalékainak alakulását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület 2022. évben a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a 2022. évi támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi támogatások, kölcsönök bevételeit a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a 2022. évi helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek alakulását a 25. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2022. évi vagyonkimutatást a 26. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.