Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 14

Bük Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.14.

Bük Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Bük Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és bizottságaira és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetését:

a) 11.183.887.252 Ft bevétellel állapítja meg, ezen belül:

aa) a működési bevétel összesen: 2.425.258.421 Ft,

ab) a felhalmozási bevétel összesen: 5.379.409.927 Ft,

ac) finanszírozási bevétel összesen: 3.379.218.904 Ft.

b) 11.183.887.252 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadás összesen: 3.083.345.941 Ft,

bb) a felhalmozási kiadás összesen: 8.063.187.394 Ft,

bc) finanszírozási kiadás összesen: 37.353.917 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 8. melléklet részletezi. A 2024. évi költségvetési törvény szerint a helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet részletezi. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza. Az irányító szervi támogatásokat a 21. melléklet tartalmazza.

(4) A támogatások, kölcsönök nyújtását a 23. melléklet, a támogatások kölcsönök bevételeit a 24. melléklet tartalmazza.

(5) A helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 25. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások: 7.928.697.595 Ft,

b) felújítási kiadások: 116.489.799 Ft, melyet a 16. melléklet részletez.

(2) Az Önkormányzat Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. (továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint adósságot keletkeztető ügyletét a kölcsön felvétele napjától a végtörlesztés napjáig, annak aktuális tőketartozását és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján a 10 § (5) bekezdésében meghatározott saját bevételeit a 18. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulását a 19. melléklet tartalmazza.

4. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a Képviselő-testület 10.100.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 22. melléklet részletez.

5. § (1) Az Önkormányzat a költségvetésében az általános tartalékot 483.479.977 Ft-ban, a céltartalékot 10.000.000 Ft-ban állapítja meg, melyet a 17. melléklet részletez.

(2) A Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalt tartalékot 3.000.000 Ft-ban állapítja meg.

6. § (1) A működési bevételek és működési kiadások egyenlege 500.451.097 Ft többlet.

(2) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 2.663.371.292 Ft hiány.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása 2.162.920.195 Ft belső finanszírozással történik. A belső finanszírozás az előző év működési- és felhalmozási célú maradványának és a lekötött betét igénybevételével történik.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl hiány finanszírozására nem kerül sor a 20. melléklet szerint.

7. § Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett létszáma 111 fő. A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő, melyet a 15. melléklet tartalmaz.

8. § Az Önkormányzata 2024. évi kiadási tervében a polgármester államigazgatási hatáskörét érintő bevételek és kiadások tervezésére nem került sor.

9. § (1) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok 2024. évi költségvetését:

a) 11.033.694.837 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 2.294.408.602 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 5.379.409.927 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 3.359.876.308 Ft,

b) 11.033.694.837 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 1.793.957.505 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 8.042.781.219 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összesen: 1.196.956.113 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a nem intézményi keretek között ellátott önkormányzati feladatok ellátására a foglalkoztatottak létszámát 1 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.

10. § (1) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ 2024. évi költségvetését:

a) 197.757.000 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 38.653.000 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 159.104.000 Ft,

b) 197.757.000 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 197.757.000 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 10. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Dr. Horváth Tibor Szociális Központ részére a foglalkoztatottak létszámát 18 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.

11. § (1) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény 2024. évi költségvetését:

a) 484.238.960 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 82.709.220 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 401.529.740 Ft,

b) 484.238.960 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 476.370.850 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 7.868.110 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézmény részére a foglalkoztatottak létszámát 43 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.

12. § (1) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2024. évi költségvetését:

a) 323.738.041 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 9.337.599 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összesen: 314.400.442 Ft,

b) 323.738.041 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 311.199.976 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 12.538.065 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár részére a foglalkoztatottak létszámát 17 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.

13. § (1) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését:

a) 304.060.610 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül:

aa) a működési bevételek összesen: 150.000 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összesen: 0 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 303.910.610 Ft,

b) 304.060.610 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül:

ba) a működési kiadások összesen: 304.060.610 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összesen: 0 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összesen: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonként megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. melléklet részletezi.

(4) A Képviselő-testület a Büki Közös Önkormányzati Hivatal részére a foglalkoztatottak létszámát 25 főben állapítja meg, a közfoglalkoztatottak létszáma 0 fő a 15. melléklet szerint.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2024. évi költségvetésben az Önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.

(4) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük, és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra, és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(5) A készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetésre, reprezentációs kiadásokra, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítésére a Pénzkezelési szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelmemmel, és a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak készpénzben kifizetendő összegére igényelhető készpénz felvétele.

(6) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2024. évben évi bruttó 200.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése alapján.

(7) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinél foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület egy havi jutalmat és bruttó 450.000 Ft/fő cafetéria juttatást biztosít.

(8) A Büki Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori Közszolgálati Szabályzata kiterjed a polgármesterre is.

(9) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. március 1-től 75.000 Ft összegben állapítja meg.

(10) A Büki Közös Önkormányzati Hivatalban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint a vezetői megbízással rendelkezők vezetői illetménypótlékának mértéke alapilletményük 10 %-a.

(11) Az Önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az OTP Bank büki fiókjánál vezeti.

(12) Az EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.

15. § (1) Az államháztartáson kívülre megítélt támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatottal az Önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozik arról, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(4) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(5) Az (1)–(4) bekezdést a külön önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásokra az ott írt eltérésekkel kell alkalmazni.

4. Finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

16. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Önkormányzat számláin átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére és államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. Az előirányzatok módosítása

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 10.000.000 Ft összeghatárig döntsön a forrásfelhasználásról.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az intézmény eredeti előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

6. Rendkívüli intézkedések

18. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

19. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.