Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2016. 05. 31- 2018. 12. 13

1.§ Balatonudvari község Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Testület) a Balatonudvari község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérlegét az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


2.§ (1) A Testület a 2. mellékletekben foglaltaknak megfelelően az összevont pénzforgalmi kimutatást jóváhagyja.

   (2) A Testület az Önkormányzat 2015. évi

a) költségvetési bevételét:                                                                           184.068 ezer Ft

b) finanszírozási bevételeit:                                                                          39.663 ezer Ft

c) összes bevételét                                                                                      223.731 ezer Ft

d) költségvetési kiadását:                                                                            167.922 ezer Ft

e) finanszírozási kiadásait                                                                              1.121 ezer Ft

f) összes kiadását                                                                                       169.043 ezer Ft

g) költségvetési egyenlegét:                                                                          54.688 ezer Ft

h) finanszírozási hiányát                                                                                               0 Ft

összegben állapítja meg.


3.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi bevételeinek kimutatását a 3. melléklet alapján fogadja el a Testület.  

      (2)  a) Működési költségvetési bevétel összesen:                                           133.355 ezer Ft

aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      36.339 ezer Ft

ab) Közhatalmi bevételek                                                                       57.040 ezer Ft

ac) Működési bevétel                                                                              39.976 ezer Ft

ad) Működési célú átvett pénzeszközök                                                           0 ezer Ft

b) Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:                                     50.713 ezer Ft

ba) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                 38.117 ezer Ft

bb) Felhalmozási bevételek                                                                       1.429 ezer Ft

bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             11.167 ezer Ft


4.§ (1) Az Önkormányzat 2015. évi kiadásainak kimutatását a 4. melléklet alapján fogadja el a Testület.

      (2)  a) Működési kiadások előirányzat teljesítését:                                         121.527 ezer Ft

aa) Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                 20.674 ezer Ft

ab) Külső személyi juttatások                                                                   8.144 ezer Ft

ac) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            8.217 ezer Ft

ad) Dologi kiadások                                                                                53.376 ezer Ft

ae) Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                2.249 ezer Ft

af) Egyéb működési célú kiadások                                                         28.867 ezer Ft

b) Felhalmozási kiadások előirányzat teljesítését:                                      46.395 ezer Ft

ba) Beruházások előirányzat teljesítését                                                  22.538 ezer Ft

bb) Felújítások előirányzat teljesítését                                                     23.857 ezer Ft

bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                             0 ezer Ft


5.§ Az Önkormányzat 2015. évi teljesített felújítási, beruházási kiadásait az 5. mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá a Testület.


6.§ (1) Az Önkormányzat által folyósított ellátások 2015. évi részletezését az 6. melléklet szerint hagyja jóvá a

Testület.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, átadott pénzeszközöket a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


7.§ Az Önkormányzat 2015. évi maradványkimutatását a 8. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.


8.§ (1) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti mérleg főösszegét 1.618.849 ezer Ft-ban

hagyja jóvá a Testület a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján.

      (2) Az eredménykimutatást a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá a Testület.


9.§ Az Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak 2015. évi állami támogatási kimutatását

a 11. melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


10.§ Az Önkormányzat 2015. évi kötelezettségeinek kimutatását a 12. melléklet szerint, követeléseit a 13.

melléklet szerint hagyja jóvá a Testület.


11.§ Az Áht. 24. és 91. §-ban előírt közvetett támogatások bemutatását a 14. melléklet szerint fogadja el a

Testület.


12.§ Az Önkormányzat teljesített bevételeit és kiadásait kormányzati funkció szerinti bontásban a 15.

melléklet szerint fogadja el a Testület.


13.§ Az Önkormányzat részesedéseit nem pénzügyi vállalkozásban a 16. melléklet szerint hagyja jóvá a

Testület.


14.§ Felhalmozási célú támogatásait a 17. melléklet alapján hagyja jóvá a Testület.


15.§ A 18. melléklet alapján az Önkormányzatnak 2015. évben nem volt adósságot keletkeztető ügylete.


16.§ A Testület az Önkormányzat 2015. évi átlagos statisztikai állományi létszámát 12 főben, 2015. évi záró

létszámát 10 főben (1fő főállású polgármester, 1fő teljes munkaidős művelődésszervező és 8 fő teljes

munkaidős fizikai alkalmazott) hagyja jóvá.


17.§ A Testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak 2015. évben államadóssága, költségvetési hiánya,

hiteltartozása nem volt.


18.§ (1) Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2015.  (III.13.) önkormányzati rendelete  Balatonudvari község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről, Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015. (VIII.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2015. június 30-ig, Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 9/2015. (X.07.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2015. szeptember 30-ig,

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XII.10.) önkormányzati rendelete Balatonudvari község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról az előirányzatokra vonatkozóan 2015. november 30-ig,

Balatonudvari község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2015 (V.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról.  Szabó László                                                                                         Németh Tünde

  polgármester                                                                                                jegyzőZáradék:


A rendelet kihirdetve: 2016.május 30.

                                                                                                          dr.Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                          aljegyző