Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (VIII.19.) önkormányzati rendelete

Egyes építési tárgyú helyi rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2016. 10. 01- 2016. 10. 01

 

Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §      Hatályát veszti

a) Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi bejelentési

eljárásról szóló 7/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete,

b) Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2014. (VII.14.) önkormányzati rendelete,

c) Balatonudvari Község önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 4./2013. (I.28.) önkormányzati rendelete.

 

 

2. §      E rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

 

 

 

 

             Szabó László                                                                   Németh Tünde

              polgármester                                                                          jegyző

 

 

 

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

 

Balatonudvari, 2016. augusztus 19.

    

 

Németh Tünde jegyző nevében és megbízásából:

 

                                                                                         dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                       aljegyző