Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 7/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2017. 05. 29- 2018. 05. 30

Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (V. 22.) önkormányzati rendelete

a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 7/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

2017.05.29.

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 7/2015. (V.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. § (2) A strandokon ingyenes kerékpártároló működik, melynek igénybevétele a kerékpáros jegy megfizetése mellett történik. A kerékpáros jegy 3 óra időtartamú strand igénybevételre jogosít. „

2. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § Jelen rendelet 2017. május 29. napján lép hatályba.