Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelete

Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Hatályos: 2018. 04. 14

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős Állami Egészségügyi Ellátó Központ véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1.§       A rendelet hatálya kiterjed Balatonudvari község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzetre, házi gyermekorvosi körzetre, fogorvosi körzetre, védőnői ellátás körzetére, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásra, valamint az iskola-egészségügyi ellátásra.


2.§       (1)  Balatonudvari Község Önkormányzat teljes közigazgatási területe egy háziorvosi és egy házi gyermekorvosi körzetet alkot.

            (2)  A háziorvosi és házi gyermekorvosi körzet vegyes praxisok, az ellátás gyermek és felnőtt ellátásra egyaránt kiterjed. Az ellátást az önkormányzat a Balatonakali, Aszófő, Balatonudvari és Örvényes községi önkormányzatokkal közös szervezésre és finanszírozásra   létrejött megállapodás keretein belül biztosítja.

(3)  A körzetek székhelye: 8243 Balatonakali, Révész u. 1.


3.§       (1)  Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátást az önkormányzat a Balatonfüredi Többcélú  Társulás útján látja el.   

(2)  Az ügyeleti ellátás székhelye: 8230 Balatonfüred, Csárda u. 1.


4.§       (1)  Balatonudvari Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot.

(2)  A védőnői körzet vegyes körzet, az ellátás gyermek és felnőtt ellátásra egyaránt kiterjed. Az ellátást az önkormányzat a Tihany, Aszófő, Balatonudvari és Örvényes községi önkormányzatokkal közös szervezésre és finanszírozásra  létrejött megállapodás keretein belül biztosítja.

(3)   A körzet székelye: 8237, Tihany, Csokonai u. 2.


5.§       (1)  Balatonudvari Község Önkormányzatának teljes közigazgatási területe egy fogorvosi alapellátási körzetet alkot.

(2)  A fogorvosi praxis vegyes praxis, az ellátás gyermek és felnőtt ellátásra egyaránt kiterjed. Az ellátást az önkormányzat a Balatonakali, Aszófő, Balatonudvari, Örvényes, Dörgicse, Vászoly és Pécsely községi önkormányzatokkal közös szervezésre és finanszírozásra létrejött megállapodás keretein belül biztosítja.

(3)  A körzetek székhelye: 8243 Balatonakali, Révész u. 1.


6.§       Az óvodai és az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll, mely a gyermek által látogatott oktatási intézményben biztosított.  


7.§       E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szabó László                                                                                                      Németh Tünde

polgármester                                                                                                              jegyző
Záradék:


A rendelet kihirdetve:

Balatonudvari, 2018. április 13.


Németh Tünde jegyző nevében és megbízásából:
                                                                                                             dr. Panyi Szilvia Orsolya

                                                                                                                           aljegyző