Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete

a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2019. 06. 01- 2019. 06. 01

Balatonudvari Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.1.§       A Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 5/2018. (V.11.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


2.§       Jelen rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.
Szabó László                                                         Németh Tünde 

polgármester                                                                  jegyző
A rendelet kihirdetve:

Balatonudvari, 2019.május 31.                                                                                              dr. Panyi Szilvia Orsolya  

                                                                                                             aljegyzőMellékletek